Ngân hàng Nam A Bank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Nam Á có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.