Ngân hàng Nam A Bank Phòng giao dịch Trần Phú

  • Địa chỉ: GF.10-13/B-C Nha Trang Center, số 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0258 6254 135
  • Số Fax: 0258 6254 132
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Trần Phú

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Trần Phú


Các chi nhánh khác