Ngân hàng Nam A Bank Phòng giao dịch Chợ Đầm

  • Địa chỉ: B1 Chung cư Chợ Đầm, Đường Phan Bội Châu, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0258 3820 548 và 0258 3818 869
  • Số Fax: 0258 3820 593
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Chợ Đầm

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Chợ Đầm


Các chi nhánh khác