ATM ngân hàng Nam A Bank 67C Đại lộ Đồng Khởi

Địa chỉ: 67C Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: CN Bến Tre

Bản đồ đến Atm 67C Đại lộ Đồng Khởi

Đường đi đến ATM Ngân hàng Nam Á 67C Đại lộ Đồng Khởi


Các cây ATM khác