Ngân hàng Nam A Bank Huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

Ngân hàng Nam Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Hòa.